JCI West Bohemia
JCI West Bohemia
Erasmus pro mladé podnikatele
JCI West Bohemia
JCI West Bohemia
JCI West Bohemia

Fit4Jobs

Realizace projektu Fit4Jobs na středních školách

JCI West Bohemia realizuje ve spolupráci s plzeňskou pobočkou personální agentury HAYS pod záštitou Plzeňského kraje projekt týkající se trhu práce a budoucího uplatnění studentů zejména středních škol. Cílem projektu Fit4Jobs je přiblížení reálného pracovního života a správné nasměrování studenta při volbě budoucího povolání s ohledem na současné požadavky firem na zaměstnance.

HAYS se na projektu podílí ve dvou rovinách – teoretické a praktické. Zaměstanci plzeňské pobočky poskytují aktuální data z trhu práce, informují o trendech v oblasti lidských zdrojů v plzeňském regionu a poskytují mentoring pro členy JCI West Bohemia zejména v oblasti vedení pracovního pohovoru. Dále se přímo spolupodílí na realizaci posledního ze tří modulů projektu – realizují face-to-face pracovní pohovory “ nanečisto" se studenty. Každý ze studentů má na výběr ze dvou desítek fiktivních pracovních pozic relevantních studovanému oboru. V dohodnutém termínu vypracují na vybranou pozici životopis a motivační dopis. Každému ze studentů je věnováno přibližně 30 minut času včetně závěrečného feedbacku. Projekt je v současné době realizován na 3 školách v rámci Plzeňského kraje. Na základě zpětné vazby od vedení škol, pedagogů a zejména samotných studentů je žádoucí projekt rozšířit i na další školy. Zejména u gymnazistů je projekt vnímán velmi pozitivně, neboť je napomáhá směrovat k výběru vhodného studijního oboru na vysoké škole.

Projekt Fit4Jobs se skládá z následujících 3 modulů:

Modul 1 – Co po škole?
Modul je zaměřen na informace o trhu práce a zaměstnavatelích v Plzeňské kraji, o tom co by měl student udělat pro to, aby našel po škole uplatnění

Modul 2 – Jak na pracovní pohovor
V rámci modulu se naučí studenti zpracovat motivační dopis, životopis a připravit se na pracovní pohovor

Modul 3 – Pracovní pohovor v praxi
V rámci modulu probíhají face-to-face pracovní pohovory „nanečisto“ s každým studentem na konkrétní pozici, kterou si student vybere. Studenti si tak mohli vyzkoušet v praxi to, co se naučili v rámci modulu 1 a 2.

Aktuální realizace projektu:

duben, květen 2017 – Gymnázium a Střední odborná škola Plasy

Projekt byl dosud realizovaný na následujících školách:

15. 2., 21. a 22. 4. 2016 – Gymnázium a Střední odborná škola Plasy 11. 2. 2015, 25.-27. 2. 2015 – Gymnázium a Střední odborná škola Plasy

Informace a fotodokumentaci z akce naleznete na Facebook profilu Plzeňského business kotle

Informace a fotodokumentaci z akce naleznete zde

13. 10. 2014 – Mikulášské gymnázium, Plzeň – realizace všech modulů

Informace a fotodokumentaci z akce naleznete zde

Březen-květen 2014 – Gymnázium a Střední odborná škola Plasy

Informace a fotodokumentaci z akce naleznete zde

Informace a fotodokumentaci z akce naleznete zde

Říjen – listopad 2013 – Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara v Plzni

Informace a fotodokumentaci z akce naleznete zde

11.- 13. 6. 2013 – Sportovní gymnázium v Plzni

Informace a fotodokumentaci z akce naleznete zde.

Více o projektu se dozvíte zde:

Informace o projektu

Realizace projektu Fit4Jobs na Západočeské univerzitě v Plzni

Aktuálně připravujeme rozšíření projektu Fit4Jobs i na jednotlivé fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Probíhá dotazníkové šetření mezi firmami z regionu, které by mohly mít zájem o spolupráci s vysokoškolskými studenty. Cílem tohoto projektu je seznámit studenty ZČU se situací na trhu práce a připravit je na budoucí povolání.

Navrhovaný projekt se bude skládat ze 4 modulů:
1. Trendy pracovního trhu – zástupci firem diskutují se studenty o trendech a aktuální situaci na pracovním trhu v Plzeňském kraji.
2. Pracovní pohovor v praxi – zástupci personální agentury spolu se zástupci firem vedou na škole či ve svých společnostech pracovní pohovory s jednotlivými studenty.
3. Stínování manažerů – studenti končících ročníků bakalářského a magisterského studia se stávají „stínem“ manažerů či vlastníků firem a mají tak možnost poznat jejich práci z první ruky.
4. Dlouhodobé stáže ve firmách – studenti dochází jednou až dvakrát týdně během jednoho semestru přímo do vybrané firmy, zvyšují si tak úroveň svých praktických dovedností a připravují se na svůj vstup na pracovní trh.
Pokud Vás tento projekt zaujal, vyplňte prosím nejpozději do 10. 9. krátký dotazník na http://bit.ly/…Jobsdotaznik.

Informace o projektu – CZ

Informace o project – DE

Projekt je realizován ve spolupráci a za podpory násleudujících partnerů:

Zástupci JCI WB se účastní přípravy strategie odborného vzdělávání PK

Zástupci JCI West Bohemia se účastní přípravy strategie odborného vzdělávání Plzeňského kraje a aktivně podporují vzdělávání v technických oborech. Pod vedením pana Jiřího Stručka, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu začaly pracovat odborné sekce, v nichž se účastní zástupci Plzeňského kraje, zaměstnavatelů, zástupci škol a dalších státních i soukromých institucí, vč. zástupců neziskového sektoru, jako je občanské sdružení JCI. Cílem všech zainteresovaných je dohodnout, vytvořit a prosadit dlouhodobou strategii, která podpoří rozvoj odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, a tím zajistí dostatek kvalifikované pracovní síly v průmyslových podnicích, které vytváří podstatnou část přidané hodnoty celého regionu. Zástupci JCI West Bohemia – Ing. Karla Zajíčková, Ing. Jana Christová a PhDr. Blanka Bendlová, MBA – se účastní práce v Sekci pro Statistiku, Sekci pro Financování a Sekci pro Marketing.

Archiv akcí

BAVORSKO-ČESKÁ BURZA FIREM - STROJÍRENSTVÍ A ELEKTROTECHNIKA

13. 09. 2017

Chtěli bychom Vás pozvat na BAVORSKO-ČESKOU BURZU FIREM se zaměřením na STROJÍRENSTVÍ A ELEKTROTECHNIKU. Můžete …

Plzeňský business kotel vol. 21: Coaching a grilování

24. 08. 2017

Grilovací 21. Plzeňský business kotel na téma Coaching. Tématem Coachingu nás bude provázet Hanka Kopištová. …

Proběhl Diskusní klub Plzeňského kraje na téma Technické vzdělávání

14. 04. 2017

Ve středu 12. 4. 2017 proběhl ve spolupráci s našimi partnery Svazem průmyslu a dopravy …

Staň se členem

Staň se členem

Newsletter a novinky

Přihlaste se k odběru:

© 2016 JCI West Bohemia o.s., Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o.
Redakční systém: 4site CMS